Odprawę pośmiertną wypłacają wszyscy pracodawcy

Mój zmarły mąż pracował w dwóch firmach. W jednej był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, w drugiej – na 1/4 etatu na umowę czasową. Dwa miesiące przed śmiercią przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy w takim przypadku mogę liczyć na odprawę pośmiertną? Który z pracodawców ma ją wypłacić?
Wymiar czasu pracy, w jakim jest zatrudniony pracownik, nie ma wpływu na prawo do odprawy pośmiertnej. Nie przekłada się także na jej wysokość. O prawie do odprawy pośmiertnej (jest jednorazowa) decyduje wyłącznie pozostawanie pracownika w stosunku pracy.[b]Jeśli więc zmarły pracownik był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, wówczas każdy z pracodawców ma obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika.[/b]Warto jednak pamiętać, że ten obowiązek nie ma charakteru bezwzględnego. [b]Zwolniony z niego będzie ten pracodawca, który ubezpieczy swoich pracowników na życie. Jednak całkowite lub częściowe zwolnienie pracodawcy od obowiązku wypłaty pośmiertnej zależy od porównania wysokości kwoty, na którą pracodawca ubezpieczył pracownika, z kwotą odprawy pośmiertnej obliczoną zgodnie z przepisami prawa pracy[/b].W sytuacji, gdy odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest równe lub wyższe od wysokości odprawy p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL