Przedsiębiorca jako biegły sądowy składa dwa zeznania

Prowadzę firmę informatyczną i rozliczam się według stawki liniowej. Zostałem biegłym sądowym z zakresu informatyki. Czy wynagrodzenia wypłacane przez sąd mogę zaliczyć do dochodów z działalności gospodarczej i wpisać do księgi przychodów i rozchodów?
[b]Nie[/b]. Źródłem dochodów uzyskanych z racji wykonywania obowiązków biegłego sądowego nie jest działalność gospodarcza.W księdze przychodów i rozchodów uwzględnia się tylko przychody z tego źródła. Natomiast wynagrodzenia biegłych są przychodami z innego źródła, także gdy dana osoba jako przedsiębiorca i jako biegły wykorzystuje tę samą widzę, te same umiejętności. Wynagrodzenia biegłych należą do dochodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mówią art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 6 ustawy o PIT.Z zaliczek na podatek przypadających od tych wynagrodzeń biegły nie rozlicza się samodzielnie. Pobiera je przy wypłacie sąd jako płatnik (według stawki 18 proc.). Dochody z tego źródła są opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Nie łączy się ich z dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi stawką liniową 19 proc.Po zakończeniu roku rozliczenie przedsiębiorcy biegłego sądowego będzie w tym wypadku wygl...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL