fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prezes odpowiada za podatki spółki

ROL
Zgodne z konstytucją są przepisy, na podstawie których były członek zarządu spółki odpowiada za zobowiązania, gdy egzekucja od niej jest bezskuteczna
[b]Tak orzekł 26 maja 2009 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK32/07)[/b], rozpatrując skargę konstytucyjną Bogdana M.Twierdził on, że przepisy ordynacji podatkowej pozbawiły go zagwarantowanego konstytucją prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Zarzucił też naruszenie prawa do korzystania z równej dla wszystkich ochrony prawnej przysługującej im własności i innych praw majątkowych.Skarżący zarzucił więc art. 133 § 1 ordynacji niezgodność z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP.[srodtytul]Osoby trzecie[/srodtytul]Bogdan M. był w 2001 r. prezesem jednoosobowego zarządu spółki kapitałowej i on też podpisał deklarację w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2001. W 2003 r. organ wydał spółce decyzję, w której określił jej zobowiązanie podatkowe za rok 2001. Na początku 2004 r. fiskus odmówił Bogdanowi M. w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA