Praca w samorządzie

Maksymalne stawki wynagrodzenia

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Jak prawidłowo określić maksymalne płace zasadnicze w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych?
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla tych pracowników, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 37 ust. 1 ustawy, określiło rozporządzenie z 18 marca 2009 r. W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono kategorie i przypisano każdej z nich minimalną kwotę wynagrodzenia w złotych. I tak np. dla kategorii X minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1400 zł.
Natomiast w tabelach zamieszczonych w załączniku nr 3 określono minimalne wynagrodzenie, jakie przysługuje zatrudnionym na poszczególnych stanowiskach. I tak, minimalne wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku komornika ustalone jest na poziomie kategorii XIII, czyli wynosi 1600 zł. Jak zatem określić w regulaminie maksymalny poziom wynagrodzenia na stanowisku komornika? Moim zdaniem można to zrobić dwojako. Albo poprzez odwołanie do kategorii zaszeregowania określonych w rozporządzeniu, wtedy np. maksymalne wynagrodzenie na stanowisku komornika można określić na poziomie XVIII kategorii zaszeregowania (będzie to kwota 2200 zł). Można też moim zdaniem maksymalne stawki określić kwotowo albo stworzyć własne, odrębne kategorie zaszeregowania, którym zostaną przypisane określone przez danego pracodawcę stawki maksymalne.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL