Poborca nie zabierze wszystkiego

Pojawienie się poborcy skarbowego w firmie nie oznacza, że przedsiębiorca od razu straci wszystko, co posiada. Pewnych rzeczy nie wolno bowiem zająć
Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określają, czego nie wolno zabrać. Wymieniają m.in. [b]narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście przez przedsiębiorcę (z wyłączeniem jednak środka transportu, czyli samochodu; ten można zająć, podobnie jak inne ruchomości)[/b].Poborca skarbowy powinien jednak być ostrożny. Szukając ruchomości, które da się zająć, powinien mieć na uwadze, aby były to rzeczy należące do zobowiązanego przedsiębiorcy. I tu uwaga! Gdy zajmowane są cudze rzeczy, trzeba od razu zgłaszać uwagi. Jeśli mimo to dojdzie do zajęcia cudzej rzeczy, przedsiębiorca powinien o tym taką osobę poinformować. Poborca skarbowy nie zrobi tego bowiem, i to z prostej przyczyny: nie ma takiego obowiązku.Dlaczego przekazanie tej informacji jest ważne? [b]Bo właściciel zajętej rzeczy będzie mógł wystąpić z żądaniem wyłączenia jej spod egzekucji. [/b]Obowiązują go oczywiście terminy.Na zg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL