fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Wysoka inflacja trzyma stopy procentowe na uwięzi

Tylko wysoka inflacja może powstrzymać Radę Polityki Pieniężnej od obniżki stóp procentowych w maju. Stan gospodarki uzasadniałby jednak obniżkę
Inflacja w kwietniu wyniosła 4 proc. i już o 0,5 pkt procentowego przekracza górną granicę dopuszczalnego pasma wahań. W środę RPP podejmie decyzję w sprawie poziomu stóp.
– W maju pozostaną one bez zmian z powodu wysokiej inflacji – mówi Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao. – Rada nie chce, by podstawowa stopa procentowa była wyraźnie niższa od wskaźnika inflacji. Obniżka oznaczałaby pogłębienie realnych stóp procentowych – dodaje Piotr Bujak, ekonomista BZWBK.
Patrząc na prognozy ekonomistów, pozostawienie stóp bez zmian drugi miesiąc z rzędu wydaje się pewne. Ale wcale tak nie jest.– Choć większość ekonomistów jest przekonana, że RPP stóp nie zmieni, to jednak jest to możliwe. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza oceniam na 30 proc. – mówi Ernest Pytlarczyk, ekonomista BRE Banku.
– Wniosek o obniżkę na pewno zostanie złożony – dodaje Łukasz Tarnawa, główny ekonomista PKO BP. Główne powody to przede wszystkim fatalne dane o PKB w Europie, szczególnie u głównego partnera handlowego Polski – w Niemczech, gdzie PKB spadł w pierwszym kwartale o 3,8 proc., a także wzrost rynkowych stóp procentowych.
– To, że rośnie WIBOR3M, na pewno jest argumentem dla gołębiej części RPP – mówi Łukasz Tarnawa. Różnica między stawką WIBOR3M a główną stopą procentową wynosi 0,8 proc.
Ale jeżeli nie dojdzie do obniżki w maju, w czerwcu stopy spadną prawie na pewno – twierdzą ekonomiści. – W ciągu kilku najbliższych tygodni RPP pozna dane o PKB w pierwszym kwartale, a w czerwcu projekcję inflacyjną – mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku.
O ile czerwcowa obniżka nie budzi kontrowersji, o tyle ekonomiści nie są już tak jednomyślni w kwestii dalszych obniżek.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA