ZUS zwraca dokumenty, gdy obliczy kapitał początkowy

Zmieniam właśnie pracę. Nie mogę znaleźć swoich świadectw pracy, których żąda nowy szef. Mój ostatni pracodawca (płatnik składek) przekazał całą dokumentację do ZUS – żeby obliczył kapitał początkowy. Twierdzi, że moich świadectw pracy nie ma. Czy to możliwe, że zatrzymał je ZUS? – pyta czytelniczka
[b]Tak[/b]. Możliwe, że dokumentacja znajduje się jeszcze w jednym z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Z przepisów wynika, że po ustaleniu kapitału początkowego organ rentowy zwraca ubezpieczonemu oryginały potrzebnych do tego dokumentów. Tak mówi § 16 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128281]rozporządzenia z 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy ZUS z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (DzU nr 72, poz. 846)[/link]. Przepis ten nie wskazuje jednak ani szczególnych terminów, ani zasad ich oddawania.Być może kłopot z odnalezieniem dokumentacji wynika z tego, że dotychczasowy szef przekazał dokumenty do innego oddziału ZUS niż ten, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania czytelniczki.Pracodawca, który kompletował wnioski o ustalenie kapitału początkowego dla swoich pracowników, dokumentację oddawał bowiem do oddziału ZUS, na terenie którego znajdow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL