Kiedy od samochodów i paliwa można odliczyć cały naliczony VAT

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Ograniczenia w odliczaniu VAT przy zakupie samochodów i paliwa do nich, wprowadzone w ustawie o podatku od towarów i usług z 2004 r., są niezgodne z dyrektywą. Potwierdził to Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Przedsiębiorcy nie muszą się więc do nich stosować i mogą się ubiegać o zwrot nadpłaconej daniny. Pojawiły się jednak wątpliwości co do praktycznych skutków orzeczenia Trybunału.[srodtytul]Trybunał o prawie do odliczenia[/srodtytul][b]Przypomnijmy, że korzystny dla podatników wyrok ETS zapadł 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. Przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie[/b]. Został wydany w następstwie pytania prejudycjalnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (postanowienie z 17 maja 2007 r.).Teza wyroku jest następująca: „Art. 17 ust. 6 akapit drugi VI dyrektywy stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, przy transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego, uchyliło całość przepisów krajowych dotyczących ograniczeń prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów używanych dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu, zastępując je, w dniu wejścia w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL