Rodzina

Czy alkoholizm męża może być powodem rozwodu?

[b]Czy alkoholizm męża może być podany w sądzie jako powód do rozwodu?[/b]
Nie ma zamkniętego katalogu zawinionych przyczyn rozpadu małżeństwa. Do najczęstszych należą jednak: zdrada, przemoc lub właśnie nadużywanie alkoholu. Często zdarza się, iż z problemem alkoholowym w małżeństwie łączą się również inne, jak np. przemoc. Z tych względów postępowania takie nie należą do najprostszych.
Składając pozew należy opisać w uzasadnieniu całą sytuację. Należy więc wspomnieć na przykład, od jakiego czasu mąż nadużywa alkoholu, jak często to się zdarza oraz czy towarzyszą temu inne wydarzenia, takie jak przemoc lub awantury domowe. W Pani sytuacji najlepiej wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy małżonka. Mimo iż sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie trwa dłużej, warto o to wnieść w pozwie. Jeżeli udowodniona zostanie wina męża i sąd uzna go za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, łatwiej będzie Pani uzyskać np. eksmisję małżonka z mieszkania lub żądać alimentów, i to nie tylko na dzieci (jeżeli są), ale także na siebie. Należy jednak pamiętać, że przy wnoszeniu pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, należy ją udowodnić. Należałoby więc powołać na świadków np. sąsiadów, którzy widzieli męża w stanie nietrzeźwości lub słyszeli ewentualne wywoływane przez niego awantury. Gdyby dochodziło do przemocy domowej, a wcześniej była prowadzona sprawa karna o znęcanie się małżonka nad rodziną, zakończona skazaniem za popełnione czyny, to wyrok taki należy przedstawić w sądzie na sprawie rozwodowej lub powołać się na sygnaturę tej sprawy. Jeśli mąż był skierowany na leczenie odwykowe, to takie pisma również należy przedstawić w sądzie. Jeżeli mąż pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, które kończyły się interwencją policji, należałoby wezwać na świadka interweniującego policjanta, lub przynajmniej załączyć protokół z interwencji. Jeżeli jednocześnie dochodziło do przemocy, warto przedstawić na ten fakt dowody w postaci obdukcji lekarskich. Żeby sąd orzekł rozwód, musi zostać ustalone, że między czytelniczką i jej mężem nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Do uznania, że rozkład pożycia jest trwały wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Aby uzyskać rozwód należy złożyć do sądu pozew w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla pozwanego męża). Należy również pozostawić kopię pozwu dla siebie. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sprawy rozwodowej jest sąd okręgowy. Opłata sądowa wynosi 600 zł. W pozwie można poprosić sąd o zwolnienie z kosztów sądowych. Prosimy również o zapoznanie się z serwisem[link=http://www.rp.pl/temat/55722.html]rp.pl » Prawo » Prawo Kowalskiego » Małżonkowie » Rozwód i separacja[/link].

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL