fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czasami potrzebna będzie faktura korygująca

Leasing może być realizowany na dwa sposoby: jako świadczenie usługi lub jako dostawa towarów
Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Nie każde rozwiązanie umowy leasingu ma swoje konsekwencje w VAT. Problemów nie ma, gdy leasing stanowi świadczenie usług. Gorzej, gdy jest dostawą towarów
Umowę leasingu regulują art. 709[sup]1[/sup] – 709[sup]18[/sup] kodeksu cywilnego. Przewidują one m.in., że w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący (leasingodawca) może żądać od korzystającego (leasingobiorcy) natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem, i rozwiązania umowy leasingu.[srodtytul]Bez konsekwencji[/srodtytul]Kwota do zapłaty w takiej sytuacji stanowi odszkodowanie, które (podobnie jak wszelkie odszkodowania) nie podlega opodatkowaniu VAT. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach.Tytułem przykładu wskazać można [b]postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 17 października 2005 r. (1471/NTR1/443-377/05/LS)[/b], w którym czytamy, że „kwoty uzyskane ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA