Kupili grunt z dzierżawcami, muszą ich tolerować

Fotorzepa, Michał Sadowski MS Michał Sadowski
Rozwiązanie umowy dzierżawy nie oznacza automatycznego rozwiązania umowy poddzierżawy
Dzięki temu ponad setka kupców z centrum handlowego na warszawskim Mokotowie nie zapłaci wyższych czynszów.– [b]Jeżeli ktoś nabył nieruchomość obciążoną umowami dzierżawy (poddzierżawy), to musi prawa dzierżawców respektować - stwierdził w wyroku z 15 maja 2009 r. warszawski Sąd Apelacyjny (sygn. I ACa 1284/08)[/b].SA uznał, że kupcy mimo rozwiązania umowy dzierżawy mają ważne umowy poddzierżawy, nie korzystają więc z lokali bezumownie. W konsekwencji nie muszą płacić wyższego czynszu.Inaczej twierdził powód – Headland Holdings Polska sp. z o.o. (z zagranicznym kapitałem), który nabył już po wybudowaniu centrum od miejscowej spółdzielni prawo użytkowania wieczystego tego gruntu.Pozwany: spółka Land SA, który wybudował obiekt i cały czas nim zarządza, oraz wspierający go drobni kupcy, którzy za wpłaty na budowę dostali akcje, uważają, że mają ważną umowę poddzierżawy lokali (do 2022 r.).Bardziej obawiają się, że HHP (który wyk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL