fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzeba już zapłacić pierwszą ratę odpisów

Pracodawcy, którzy tworzą fundusz socjalny, muszą do końca maja zapłacić na jego konto co najmniej 75 proc. tegorocznych odpisów
Z obowiązku przekazania pierwszej raty są zwolnieni pracodawcy, którzy rozpoczęli działalność w danym roku kalendarzowym, a muszą utworzyć fundusz. Dokonują oni odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) od następnego roku kalendarzowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozpoczęcie działalności w roku kalendarzowym następuje w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia firmy lub jej części, z równoczesnym przejęciem pracowników.Pozostali pracodawcy muszą wywiązać się ze swojego obowiązku do 31 marca. Pozostałą część odpisów, czyli 25 proc., muszą przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy do końca września. Wtedy też mogą na rachunek przelać pieniądze z dobrowolnych zwiększeń odpisów.[srodtytul]Podstawowe należności[/srodtytul]Odpisy podatkowe oblicza się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ogłaszane w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2008 r. wynios...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA