Biznes

Famur i Bumech: zysk netto w dół, Kopex: rekordowy kwartał

Grupa Kopex - trzeci największy na świecie producent maszyn i urządzeń górniczych - w pierwszym kwartale 2009 roku wypracowała 539 mln zł przychodów ze sprzedaży. Przychody wzrosły o prawie 51 proc. wobec uzyskanych w tym samym okresie ubiegłego roku
Grupa Kopex zakończyła pierwszy kwartał 2009 roku najwyższym wynikiem netto wypracowanym do tej pory przez spółkę w jednym kwartale. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom dominującym wyniósł 35,4 mln zł wobec 19,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
– Pierwszy kwartał tego roku zaliczamy do jednego z lepszych w dotychczasowej działalności Grupy Kopex. Zanotowaliśmy wysokie wzrosty sprzedaży we wszystkich segmentach głównej działalności. Produkcja i sprzedaż maszyn dla górnictwa podziemnego była większa o prawie 68%, a w segmencie elektroniki dla górnictwa wyższa o blisko 60%. - mówi Marian Kostempski, prezes Kopeksu. – Szczególnie cieszy nas zapotrzebowanie na maszyny i usługi górnicze w polskich kopalniach. Pod koniec zeszłego roku skupiliśmy się na pozyskiwaniu kontraktów w polskich kopalniach i ta strategia okazała się skuteczna, co widać po wynikach pierwszego kwartału i kontraktacji na kolejne. Tylko z Kompanią Węglową podpisaliśmy umowy na ponad 145mln zł. W kolejnym kwartale wartość umów podpisanych z Kompanią wzrosła o kolejne 50 mln zł. Liczymy też na wzrost przychodów w Polsce w segmencie usług górniczych. Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła przetarg na budowę nowego szybu o wartości ponad 180 mln zł, do którego Grupa Kopex przystąpiła. Mamy nadzieję, że jako największa spółka w Polsce o kompetencjach do realizacji takiego zamówienia, wygramy kontrakt - dodaje Kostempski.
Inni producenci maszyn mieli słabsze wyniki niż w pierwszym kwartale 2008 r. Famur nzwiększył przychody o 4,8 proc. do 283,4 mln zł, jednak zysk netto firmy zmniejszył się – w pierwszym kwartale 2009 r. wyniósł 15,9 mln zł wobec ponad 30 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Rezultaty pierwszego kwartału 2009 roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Istotnie poprawiliśmy marże na sprzedaży w każdym segmencie naszej działalności. Prowadzimy rozmowy handlowe z kontrahentami w kraju oraz za granicą i mamy nadzieję, że - mimo bardzo trudnej i niestabilnej sytuacji rynkowej - znajdą one odzwierciedlenie w wynikach finansowych w kolejnych kwartałach 2009 roku – mówi Tomasz Jakubowski, prezes Famuru. W pierwszym kwartale 2009 roku Bumech wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 7,9 mln zł, osiągając przy tym niewielki zysk netto na poziomie 71 tys. zł. W tym okresie Spółka przeprowadziła znaczące inwestycje na potrzeby otwarcia nowych odcinków prac podziemnych. Bumech specjalizuje się w świadczeniu usług serwisu, utrzymania ruchu oraz remontów maszyn i urządzeń górniczych. Spółka zajmuje się również drążeniem wyrobisk podziemnych w kopalniach oraz wykonawstwem instalacji przemysłowych dla różnych gałęzi przemysłu. – Niższy niż w minionych kwartałach, zysk netto wynikał z nakładów poczynionych w okresie pierwszych miesięcy bieżącego roku. W tym czasie uruchamialiśmy nowe fronty robót, co wiązało się z dużym zaangażowaniem kapitałowym. Jednocześnie roboty przygotowawcze nie generują jeszczeprzychodów, które pojawiają się dopiero na etapie drążenia chodników - mówi Mirosław Szmal, prezes Bumechu. W pierwszym kwartale 2009 r. Spółka wraz z konsorcjantami wygrała dwa przetargi na drążenie wyrobisk podziemnych w kopalniach Staszic i Wieczorek,które należą do Katowickiego Holdingu Węglowego. Z tytułu umów dotyczących prac w tych kopalniach Bumech planuje wypracować ok. 7,5 mln zł przychodów. W grudniu 2008 r. Spółka przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji, po której zakończeniu zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w styczniu 2009 r. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła ponad 5,5 mln zł brutto.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL