Gdy w skardze nie ma podpisu, sąd wezwie do usunięcia braków

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Sąd administracyjny odrzuca skargę, gdy – mimo prawidłowego wezwania – podatnik nie uzupełni w wyznaczonym terminie braków formalnych
[b]Tak wynika z postanowienia WSA w Opolu z 11 maja 2009 r., I SA/Op 211/09[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Podatnik zaskarżył do sądu decyzję dyrektora izby skarbowej. Chodziło o określenie w VAT nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.Sąd wezwał go jednak do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie wezwano go także do usunięcia w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi, braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie lub nadesłanie uwierzytelnionego i podpisanego odpisu.Podatnik jednak tego nie zrobił, mimo że wezwania zostały doręczone mu prawidłowo. W tej sytuacji sąd ją odrzucił.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd stwierdził, że [b]skarga dotknięta była dwojakiego rodzaju brakami: formalnym, bo nie zawierała podpisu skarżącego, oraz fiskalnym – nie uiszczono od niej należnego wpisu[/b].Zarówno zarządzenie o wezwaniu podatnik...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL