Podatek naliczamy od wartości rynkowej majątku

Remanent jest też potrzebny do rozliczenia VAT. Przedsiębiorca musi bowiem zapłacić go od towarów, których nie udało mu się sprzedać
Tak wynika z art. 14 ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy spółek cywilnych lub handlowych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, które są podatnikami VAT.Obowiązku sporządzania remanentu likwidacyjnego i płacenia podatku nie mają więc osoby prawne oraz inne podmioty [b](interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 listopada 2007 r., IPPP1/443-196/07-2/SM)[/b]. Podobnie jest z podatnikami, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego (ze względu na wysokość sprzedaży).[srodtytul]Obowiązki po zakończeniu [/srodtytul]Niesprzedane towary (zarówno wyprodukowane jak i kupione) trzeba opodatkować w razie:- rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,- zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez podatnika będącego osobą fizyczną (który jest obowiązany do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego),- niewykonywania przez podatnika będącego osobą fizyczną czynności podlegającyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL