fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jeśli pracownik wykona produkt z wadą, wolno obniżyć mu pensję

Jeśli szef stwierdzi, że pracownik wadliwie wykonał usługę, musi go o tym powiadomić, zanim zmieni mu wynagrodzenie
Rzeczpospolita, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Za niewłaściwe wytworzenie towaru lub zrealizowanie usług pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie albo jest ono odpowiednio zmniejszone. Tak będzie jednak wtedy, gdy do zdarzenia dojdzie z winy podwładnego
Pracodawca może nie wypłacić pieniędzy albo zmniejszyć wynagrodzenie pracownika, jeśli wadliwie wykona on produkt. Nie ma znaczenia, czy nastąpiło to z winy umyślnej czy nieumyślnej, np. z powodu niedbalstwa. Trzeba przy tym pamiętać, że między wadliwym wykonaniem produktu a winą zatrudnionego musi istnieć związek przyczynowy. Będzie tak zatem wtedy, gdy wady wykonanego produktu lub usługi przez podwładnego powstaną z powodu zachowania pracownika.Warto pamiętać, że to [b]pracodawca musi wykazać, że usługa lub produkt są wykonane wadliwie i że winę za to ponosi pracownik.[/b] Wskazuje na to art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Jeśli stwierdzi takie wadliwe wykonanie produktu, powinien pisemnie powiadomić podwładnego o tym, że z tego powodu jego wynagrodzenie zostaje zmniejszone. Musi też wskazać przyczynę takiej decyzji. Jeżeli zatrudniony się z nią nie zgadza, może wystąpić przeciwko firmie z pozwem o zapłatę brakującej części wynagrodzenia.[srodtytul]Bez odpowiedzialności zbiorowej[/s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA