fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak policzyć wysokość odszkodowania i się nie pomylić

Niewykonanie umowy przez kontrahenta może narazić przedsiębiorcę na straty. Przydadzą się wtedy informacje, jak wyliczyć wysokość szkód
Prawo pozwala firmie domagać się wyrównania wówczas, gdy działania nierzetelnego kontrahenta wyrządziły jej uszczerbek majątkowy. Kodeks cywilny używa na określenie tego stanu pojęcia szkody. Ustawa nie definiuje go jednak, a wbrew pozorom precyzyjne ustalenie przypisanego mu znaczenia nie jest łatwe. Nic zatem dziwnego, że w literaturze przedmiotu wysuwane są bardzo różne propozycje.Tu przyjmijmy, że szkoda to powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym stanem majątkowym a tym, który zaistniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie tę różnicę wywołujące. Jedna z podstawowych reguł jest taka, że [b]na szkodę składają się dwa elementy: straty, które poszkodowany rzeczywiście poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. [/b]Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA