Od renty wyrównawczej nie ma PIT

Wypłacamy rentę wyrównawczą z tytułu utraconych zarobków na skutek nieszczęśliwego wypadku. Renta ta wypłacana jest z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czy jest opodatkowana i spółka jako płatnik powinna pobierać od niej zaliczkę na podatek?
[b]Nie[/b]. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.Art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy mówi, że wolne od podatku dochodowego są odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.Podstawę prawną do dochodzenia renty wyrównawczej stanowi art. 444 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=74BA563A6DE4D606FB87E395A879F286?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. Wynika z niego, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL