Dopłata do spółki nie jest wydatkiem na objęcie udziałów

Koszt uzyskania przychodu może stanowić tylko wydatek na objęcie lub nabycie udziałów. Tymczasem udziały funkcjonują niezależnie od dopłaty. Wniesione dopłaty nie mają zatem związku z uzyskanym przychodem
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 5 marca 2009 r., I SA/Go 950/08[/b][srodtytul] Jaki był problem[/srodtytul]Podatnik wystąpił o udzielenie interpretacji podatkowej. Twierdził, że był jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wraz z pozostałymi udziałowcami zawarł z inną spółką kapitałową warunkową umowę sprzedaży posiadanych przez siebie udziałów. Potem razem z pozostałymi udziałowcy podjęli uchwałę o wniesieniu dopłat do spółki. Pytał, czy przelana przez niego na rachunek spółki tytułem dopłaty kwota stanowi koszt uzyskania przychodu?Jego zdaniem dopłata ta będzie kosztem. Innego zdania była jednak izba skarbowa. Podatnik złożył zatem skargę do WSA.[srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd jednak skargę oddalił. Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL