Kiedy prezes UKE może nałożyć karę na zarząd

Fotorzepa, Paweł Gałka
Nie można nałożyć kary na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, jeśli wcześniej lub równocześnie nie została nałożona kara na przedsiębiorstwo telekomunikacyjne – pisze prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, dyrektor pionu współpracy regulacyjnej Telekomunikacji Polskiej
Rynek telekomunikacyjny w Polsce podlega regulacji, a prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) dysponuje licznymi uprawnieniami, które pozwalają mu na ten rynek wpływać i kształtować go. Wyjątkowym uprawnieniem jest możliwość nakładania kar nie tylko na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, ale także członków władz danej firmy. Tego rodzaju rozwiązanie przewiduje osobistą odpowiedzialność kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym (dalej: przedsiębiorstwo). Warto więc przyjrzeć się warunkom, od których spełnienia uzależniona jest możliwość nałożenia kary na osobę kierującą przedsiębiorstwem.[srodtytul]Niezależnie, czyli dodatkowo[/srodtytul]Ustawa z 16 lipca 2004 r. – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=33ADAC3E1CB320BC1481DF29FE55B025?id=174502]Prawo telekomunikacyjne (DzU z 2004 r. nr 171, poz. 1800 ze zm.; dalej[/link]: ustawa) przewiduje w art. 209 ust. 1 możliwość nałożenia na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego przez pre...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL