Historia

Virtuti w herbie Warszawy

Herb Wielki Warszawy
Rzeczpospolita
9 listopada 1939 r. gen. Władysław Sikorski jako naczelny wódz nadał Warszawie – zgodnie z uchwałą rządu – Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari „w uznaniu bohaterskiego, wytrwałego męstwa dowiedzionego przez ludność stołecznego miasta Warszawy w obronie przeciw najazdowi niemieckiemu”.
Dekoracja sztandaru stolicy orderem nastąpiła dopiero w 1996 roku. Trzy lata później Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, wystąpił do władz miasta z inicjatywą wprowadzenia wizerunku Virtuti Militari do herbu miasta. Wtedy jednak jego propozycję odrzucono. Podjął ją w 2004 r. prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Na jego wniosek stołeczni radni uchwalili stworzenie herbu wielkiego stolicy, w którym znalazła się odznaka orderu Virtuti Militari.
Jak głosi uchwała, „Herbu Wielkiego Miasta Stołecznego Warszawy używa się w celu podkreślenia szczególnie wzniosłych uroczystości, świąt lub innych wydarzeń nawiązujących do bohaterstwa i męstwa ludności stołecznego miasta Warszawy”. Niestety, jak dotąd w praktyce herb ten jest nieobecny w przestrzeni publicznej i świadomości mieszkańców Warszawy. Przed wojną Virtuti znalazło się w herbie Lwowa. Miasto zostało odznaczone za bohaterską obronę w latach 1918 – 1919.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL