fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadectwo dla porzucającego pracę

Mój pracownik nie stawił się w pracy. Od dłuższego czasu nie odbiera ode mnie telefonów. Dowiedziałem się, że wyjechał za granicę. W związku z tym podjąłem decyzję o rozwiązaniu z nim umowy o pracę. Jak mam potraktować takie porzucenie pracy, wystawiając tej osobie świadectwo pracy? Jak należy określić tryb rozwiązania umowy?
Porzucenie pracy jest traktowane jako złamanie podstawowych obowiązków przez pracownika. Nie stawił się w wyznaczonym czasie do pełnienia zadań w firmie i ponadto takiej nieobecności nie można usprawiedliwić. Co prawda nie można zmusić nikogo do pracy, warto jednak pamiętać, że umowa o pracę, zawarta przez pracownika z pracodawcą, zobowiązuje obie strony do określonych zachowań. W tym przypadku – do stawienia się w pracy w firmie czytelnika. Nieobecność, której nie można w żaden sposób usprawiedliwić, uznawana jest za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Daje to podstawę do rozwiązania z taką osobą stosunku pracy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, a więc w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca w konsekwencji ma prawo wystawić zwolnionemu świadectwo pracy, w którym poinformuje go, że umowę o pracę rozwiązano bez wypowiedzenia z winy pracownika.[i]Podstawa prawna:art. 52 §/akt.spr;jsessionid=C193A1FB85ABB451D086D71...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA