Świadek dostanie zwrot kosztów stawiennictwa

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Dostałem z urzędu skarbowego wezwanie. Mam się stawić jako świadek. Zastanawiam się, czy mogę w takiej sytuacji liczyć na zwrot kosztów podróży (do urzędu mam ponad 30 km)?
[b]Tak.[/b] Świadek może się domagać zwrotu kosztów podróży. Urząd zwróci mu je jednak tylko na żądanie. Jeśli zatem czytelnik stawi się na wezwanie, powinien zażądać zwrotu poniesionych kosztów podróży. Powinien pamiętać, że żądanie takie może zgłosić do czasu wydania decyzji w sprawie. Potem traci przysługujące mu roszczenie o zwrot. Koszty podróży świadków ustalone są zgodnie z przepisami o należnościach świadków w postępowaniu sądowym.[i]Podstawa prawna:[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7D70158F718DCAA0329956BEBB104B16?id=176376]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL