Wyjaśnienia ZUS z 22 września 2008 r. w sprawie zasad obliczania odsetek od wyrównań zasiłków w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r.

Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E66025FF191230C3EF81ED43B91C21F0?id=276339]wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt. SK 16/06 (Dz.U nr 119, poz.771)[/link] w sprawach, w których nie była wydawana decyzja ani prowadzone postępowanie przed sądem, na wniosek pracownika przeliczeniu podlegają zasiłki za okres 3 lat licząc od daty wystąpienia pracownika z wnioskiem w tej sprawie, także zasiłek za pełny okres, którego choćby ostatni dzień, mieści się w tak liczonym 3 letnim okresie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wszedł w życie z dniem 7 lipca 2008 r.[ramka][b]Przykład[/b]Pracownica w dniu 10 września 2008r. wystąpiła z wnioskiem o ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłków w związku z wyrokiem TK. Okres 3 lat należy liczyć od 10 września 2005r. do 10 września 2008r. Pracownicy przysługiwał:• zasiłek chorobowy za okres od 25 sierpnia 2005r. do 31 sierpnia 2005r.• zasiłek macierzyński za okres od 1 w...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL