fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak korzystnie zamortyzować inwestycję po wykupieniu jej na własność

ROL
Jeśli przedsiębiorca ulepszy rzecz niebędącą jego własnością, a np. wynajmowaną, dzierżawioną, leasingowaną, powstaje inwestycja w obcym środku trwałym, którą się amortyzuje. Od lat jest problem, co dalej z amortyzacją po wykupieniu tego środka trwałego na własność
W takiej sytuacji nieumorzona wartość poniesionych nakładów na ulepszenie nie przepada. Szkopuł jednak w tym, że z przepisów podatkowych nie wynika, jak liczyć odpisy amortyzacyjne: oddzielnie od środka trwałego i od inwestycji, czy też może inwestycja zwiększa wartość początkową środka trwałego i powinna być amortyzowana łącznie z nim.[srodtytul]Kontynuacja po zakupie...[/srodtytul][b]Ministerstwo Finansów w piśmie z 24 czerwca 2006 r. (DD/PB3-1781-MD-155/06)[/b] opowiedziało się za możliwością kontynuowania amortyzacji inwestycji według zasad przyjętych na początku jej amortyzacji. W takim wypadku przedsiębiorca amortyzuje dwa środki trwałe:- inwestycję w obcym środku trwałym (na zasadzie kontynuacji) oraz- sam środek trwały (według zasad właściwych dla danego środka trwałego).I to mimo że po zakupie nie będzie to już obcy środek trwały, lecz własny.Jak czytamy w piśmie MF: „Skoro odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcych środkach trwałych były dokonywane prz...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA