fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Drogę niepubliczną obciąża podatek od nieruchomości

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy grunty zajęte na drogi są obciążone podatkiem od nieruchomości? Chodzi o drogę wydzieloną przez przedsiębiorców z ich gruntów, ale połączoną z drogą będącą własnością gminy
Drogi prywatne, niebędące drogami publicznymi, obciąża podatek od nieruchomości. Podatek ten nie obejmuje tylko gruntów zajętych na pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowanych w nich budowli, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (te podatek obejmuje), chyba że są związane z eksploatacją autostrad płatnych (tych podatek nie obejmuje).Tak wyraźnie zapisano w art. 2 ust. 3 pkt 4 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182297]ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)[/link] w brzmieniu obowiązującym od 1 styczna 2007 r.Wcześniej były wątpliwości co do zakresu tego wyłączenia, ponieważ art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy mówił tylko ogólnie, że nie podlegają podatkowi od nieruchomości „pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami (...)”. Ale także wówczas przyjmowano, że odnosi się to tylko do dróg publicznych.Teraz już nie ma wątpliwości, że jeśli...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA