fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawa autorskie do domeny można amortyzować

ROL
Choć domeny internetowe nie zostały wymienione w katalogu wartości niematerialnych i prawnych, może się z nimi wiązać nabycie praw autorskich, które mogą być zakwalifikowane jako wartość niematerialna i prawna
Takie prawa się amortyzuje – zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT i art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. W świetle tych przepisów amortyzacji podlegają nabyte prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.Potwierdzenie tezy, że nabyte prawa autorskie do domeny internetowej mogą podlegać amortyzacji jako wartość niematerialna, wynika pośrednio z [b]wyroku WSA w Gdańsku z 30 czerwca 2006 r. (I SA/Gd 610/05)[/b].W sprawie, której dotyczyło to orzeczenie, organy podatkowe zakwestionowały koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych, lecz nie...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA