fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za zlekceważenie wezwania może być kara

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Co mi grozi, jeśli nie stawię się na wezwanie urzędu skarbowego?
Jeśli mimo wezwania nie pojawimy się w urzędzie, a nie zachodzą przyczyny usprawiedliwiające naszą nieobecność (np. choroba), możemy drogo zapłacić. Możemy zostać ukarani karą porządkową wynoszącą nawet 2,5 tys. zł. Urząd nakłada ją w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Termin płatności kary porządkowej wynosi siedem dni od dnia doręczenia postanowienia. Jeśli jednak podatnik w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary złoży odpowiedni wniosek, urząd, który nałożył karę, może uznać niestawiennictwo za usprawiedliwione i uchylić postanowienie nakładające karę.[i]Podstawa prawna: [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link][/i]
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA