fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak korzystnie wrzucić w koszty lokale mieszkalne we własnej kamienicy

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Od pięciu lat wynajmujemy mieszkania w kamienicy stanowiącej współwłasność na zasadach ogólnych, a od siedmiu remontujemy poszczególne lokale. W 2008 r. wykonaliśmy elewację budynku. Rachunki na materiały wykorzystane do remontów odliczaliśmy od podatku w kolejnych latach. Nigdy nie korzystaliśmy z odliczeń amortyzacji, teraz jednak byśmy chcieli. Jak to zrobić i za jaki okres?
Z pytania wynika, że dochody (przychody) z najmu czytelniczka rozlicza na zasadach ogólnych, opodatkowanych według skali podatkowej.W takiej sytuacji istnieje możliwość odliczania od uzyskiwanych przychodów kosztów podatkowych związanych z najmem. W opisywanym wypadku takim kosztem mogłyby być również odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wynajmowanego lokalu.Dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych niezbędne będzie jednak wprowadzenie lokalu (udziału we współwłasności) do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz podjęcie decyzji o ich amortyzacji do celów podatkowych. Istotne znaczenie będzie miała wartość początkowa lokalu ustalona do celów amortyzacji, gdyż od tej wartości dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wartość początkową ustala się na podstawie art. 22g ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] (u.p.d.o.f.). W wypadku nabyc...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA