fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 38 z 12 marca 2009

[b]Ustawy [/b](poz. 297 – 299) z 9 i dwie z 23 stycznia:
- o ratyfikacji konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie 24 maja 1983 r., - o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; wszystkie wejdą w życie 27 marca. [b]Rozporządzenie prezydenta RP [/b](poz. 300) z 3 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; 27 marca. [b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 301) z 24 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa; 27 marca. [b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 302) z 5 marca w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie dotyczące uznania kwalifikacji; 27 marca. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 303 – 305): [b]- infrastruktury[/b] z 27 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji; 27 marca, [b]- Skarbu Państwa[/b], dwa z 2 marca, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników, – określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej; oba 12 marca. Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=304165]Dz.U. nr 38[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA