• 17.08.2018

Działalność BGK w Pomorskiem

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym mającym na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju województwa pomorskiego, aktywnie współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami państwowymi oraz firmami, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Założony w 1924 roku Bank Gospodarstwa Krajowego stał się na przełomie lat 20. i 30. silnym bankiem inwestycyjnym II Rzeczypospolitej, pełniąc rolę podstawowego uczestnika restrukturyzacji gospodarki. Na Pomorzu finansował między innymi budowę Gdyni. - "Dzisiejszy" BGK kontynuuje chlubne tradycje. Oprócz działalności stricte bankowej prowadzimy obsługę ponad 20 rządowych programów i funduszy celowych - mówi Marzena Więcek, dyrektor oddziału BGK w Gdyni.-Priorytetem jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w absorpcji pomocy unijnej w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013 - twierdzi Mirosław Wicki, dyrektor oddziału BGK w Gdańsku. Bank zapewnia kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego, finansując na dogodnych warunkach wszystkie etapy inwestycji unijnych -zarówno koszty ich przygotowania, jak i realizacji, w tym wkład własny. W tym zakresie m.in. udziela pożyczek na prefinansowanie projektów i działań realizowanych w ramach pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL