fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Bonifikaty ustala wójt za zgodą rady

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Rada gminy nie może określać zasad udzielania i wysokości upustów przy zbywaniu lokali
Ustala je organ wykonawczy samorządu (czyli wójt, burmistrz i prezydent miasta), a rada tylko wyraża na to zgodę – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
– Udzielanie bonifikat przy zbywaniu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych wciąż wywołuje liczne wątpliwości – mówi Maciej Pająk, radca prawny Rady Miasta Kędzierzyn Koźle w woj. opolskim. – Część takich uchwał rad wojewodowie kwestionują, ale część nadal obowiązuje. Nie bardzo także wiadomo, na czym polega związanie wójta, burmistrza czy prezydenta miasta zgodą rady. Czy musi ona być wyrażana w formie aktu indywidualnego dotyczącego każdej bonifikaty z osobna czy aktu generalnego? [b]I co się dzieje, jeżeli pomiędzy wójtem a radą nie ma kooperacji, a z powodu różnicy zdań może dojść do konfliktów? [/b]
Rada Miasta Kędzierzyn Koźle broniła w NSA swojej uchwały z 20 lutego 2008 r., ustalającej zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Udzieliła w niej także najemcom mieszkań komunalnych bonifikat w wysokości 97 proc. ceny sprzedawanego lokalu. Niektóre przepisy uchwały zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wojewoda opolski. Rada wkroczyła w kompetencje organu wykonawczego – zarzucił. Zgodnie z art. 68 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link] wysokość bonifikat określa wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rada tylko wyraża na to zgodę. Przepisy nie uprawniają jej także do określania zasad udzielania ani wysokości bonifikaty w formie aktu prawa miejscowego. Dodany od 22 października 2007 r. art. 68 ust. 3a [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link] umożliwia jej jedynie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w jednej uchwale dotyczącej kilku nieruchomości. Nie zmienił się natomiast art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wymagający szczególnej formy wyrażania zgody na udzielenie bonifikat. [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, a następnie NSA podzieliły jednak ocenę wojewody.[/b] Rada wykroczyła poza upoważnienie ustawowe – stwierdziły. Cenę konkretnej nieruchomości oraz ewentualnie bonifikatę od niej ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta). Następnie zwraca się do rady gminy o zgodę na udzielenie bonifikaty od tejże nieruchomości. W ciągu 30 dni rada podejmuje uchwałę adresowaną do wójta. Ma więc jedynie uprawnienie do wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. Taka uchwała nie może jednak obejmować generalnie wszystkich nieruchomości podlegających sprzedaży, lecz tylko konkretne, indywidualne nieruchomości. [b]Z tych powodów WSA w Opolu oddalił skargę Rady Miasta Kędzierzyn Koźle (sygn. II SA/Op 184/08), a NSA nie uwzględnił jej skargi kasacyjnej na wyrok WSA (sygn. I OSK 1340/08).[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA