fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jak po nowemu zatrudnić cudzoziemców?

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Na pytania odpowiadają: Kinga Rachwalska i Grzegorz Bodzioch, kierownicy zespołów w Wydziale Zezwoleń na Pracę Cudzoziemców w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie
[b]Przedsiębiorca zagraniczny delegował obcokrajowca do pracy w polskim oddziale. Oddział złożył wniosek o zezwolenie na pracę. Za miesiąc traci ono ważność. Pracodawca chce, by cudzoziemiec nadal pracował w Polsce. Jaki w związku z tym musi złożyć wniosek: o przedłużenie zezwolenia na pracę czy o wydanie nowego dokumentu?[/b]
Obcokrajowiec musi mieć nowe (a nie przedłużone) zezwolenie na pracę. Od 1 lutego 2009 r. wniosek o zezwolenie na pracę składa tylko podmiot powierzający wykonywanie pracy. Tymczasem w opisywanym przypadku o wydanie tego dokumentu wystąpił oddział w Polsce. Do 31 stycznia 2009 r. przepisy dopuszczały taką możliwość i wniosek o zezwolenie na pracę mógł bezpośrednio złożyć podmiot zagraniczny albo przyjmujący cudzoziemca do pracy. [srodtytul]Dla kogo jaki dokument[/srodtytul]
[b]Składam wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C. Jest w nim mowa o umowie długoterminowej. O jaki dokładnie kontrakt chodzi i czym to zezwolenie różni się od typu E?[/b] Zezwolenie typu C dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym. Pod tym ostatnim pojęciem kryje się kontrakt zawierany na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Natomiast zezwolenie typu E dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, który jest delegowany do pracy w Polsce na okres przekraczający trzy miesiące w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, o ile takie delegowanie nie wiąże się z: - pełnieniem funkcji członka zarządu (zezwolenie typu B), - usługą eksportową (zezwolenie typu D), - delegowaniem na okres przekraczający 30 dni (zezwolenie typu C). [b]Czy podmiot zagraniczny, o którym mowa w zezwoleniu typu E, musi mieć zarejestrowany oddział w Polsce?[/b] Nie, z przepisów taki obowiązek nie wynika. [srodtytul]Zezwolenie należy zwrócić[/srodtytul] [b]Zatrudniam cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Etat w Polsce przestał go interesować. Co zrobić z zezwoleniem po jego wyjeździe z kraju?[/b] Ten dokument należy niezwłocznie oddać do organu, który wydał zezwolenie (w Warszawie to Wojewódzki Urząd Pracy). Na tym nie koniec. Dodatkowo pracodawca musi wypełnić informację o zmianach w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Trzeba zawrzeć w nim informację, że cudzoziemiec zakończył pracę przed upływem ważności zezwolenia. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (DzU nr 16, poz. 84). [b]Pół roku temu zatrudniliśmy cudzoziemca na stanowisku dyrektora finansowego. Teraz chcielibyśmy go awansować na wyższe stanowisko. Czy to prawda, że ta osoba potrzebuje nowego zezwolenia na pracę?[/b] [b]Tak.[/b] Zezwolenie na pracę jest wydawane dla konkretnego cudzoziemca i na określone stanowisko. Trzeba zatem wystąpić o nowy dokument, a dotychczasowy oddać. [b]A gdyby ten cudzoziemiec zachował funkcję dyrektora finansowego i dodatkowo awansował na prezesa firmy?[/b] Wówczas zezwolenie zachowa swoją ważność, ale i tak dodatkowo trzeba wystąpić o nowe, dotyczące pełnienia funkcji prezesa. [srodtytul]Wspólnik nie potrzebuje zgody wojewody[/srodtytul] [b]Czy wspólnik spółki cywilnej będący Koreańczykiem musi mieć zezwolenie na pracę?[/b] [b]Nie.[/b] Przyjmuje się, że taka osoba nie wykonuje pracy w Polsce. Inaczej, gdyby była członkiem zarządu spółki kapitałowej. Wtedy takie zezwolenie jest niezbędne. [b]Koreańczyk posiadający obywatelstwo austriackie został zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu spółki kapitałowej. Fizycznie jednak nie przebywa w Polsce i nie wykonuje u nas pracy. Czy mimo to musi mieć zezwolenie na pracę? [/b] [b]Nie.[/b] Jak sama nazwa wskazuje, zezwolenie na pracę to dokument niezbędny, gdy taka praca ma być faktycznie świadczona w Polsce. W opisywanym wypadku tak nie jest, więc i zezwolenie nie jest wymagane. [srodtytul]Pół roku bez formalności[/srodtytul] [b]Rosjanin przebywa w Polsce na podstawie wizy turystycznej. Czy możemy go zatrudnić bez zezwolenia?[/b] [b]Tak[/b], pod warunkiem że będzie on wykonywał pracę w Polsce nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Ponadto pracodawca musi zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. Na jego podstawie cudzoziemiec zmusi zalegalizować swój pobyt z prawem do pracy, uzyskując np. wizę z prawem do pracy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA