• 19.08.2018

Szansa w rozwoju nowoczesnej gospodarki

ROL
Województwo pomorskie ma duże szanse na przyspieszenie rozwoju. Istnieją solidne podwaliny pod budowę regionalnej gospodarki o nowoczesnej strukturze
Udział usług w tworzeniu regionalnego PKB jest stosunkowo wysoki, znaczenie rolnictwa niewielkie, natomiast przedsiębiorstw przemysłowych w gałęziach wysokich technologii -większe niż winnych województwach. Potencjał intelektualny i wysoka skłonność do przedsiębiorczości powinny być w większym stopniu wykorzystywanedo budowy nowoczesnej struktury gospodarczej regionu. W Pomorskiem wsparcie w sferze badań i rozwoju jest stosunkowo duże i stwarza korzystne perspektywy dalszego unowocześniania gospodarki.[b]Przyszłość gospodarcza[/b]Szansa rozwojowa regionu związana jest z usługami rynkowymi.Sektor ten wyznacza naturalny kierunek poszukiwania nisz rynkowych przez przedsiębiorców. Istnieje potrzeba rozbudowy infrastruktury dla przedsiębiorczości (firmy konsultingowe, reklamowe, rachunkowe, szkoleniowe). Sprzyjającą okolicznością jest większa niż średnio w kraju skłonność do podejmowania działalności gospodarczej, a także posiadanie kadr z wyższym wykształceniem....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL