fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyceniamy auto kupione za granicą

Fotorzepa, Piotr Wittman
Polscy przedsiębiorcy na potrzeby firmy często sprowadzają auta z zagranicy. Może być problem z ustaleniem ceny ich nabycia, która jest podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych
Kupujący ponoszą wówczas dodatkowe koszty związane z zakupem i rejestracją, takie jak: koszty badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu, opłata komunikacyjna, opłata ewidencyjna, opłata recyklingowa, koszty ubezpieczenia OC i AC.Wartością początkową środków trwałych jest, w razie ich zakupu, cena nabycia. Jest to kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowi on podatku naliczonego lub podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku import...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA