fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 21.04.2019

Reforma samorządów lokalnych wymaga dokończenia

We współczesnych czasach kolejne rządy III RP konsekwentnie lekceważyły znaczenie racjonalnego gospodarowania zasobami przestrzeni i ich wartość, tak doceniane w krajach cywilizowanych
Nie rozumiały one, jak wielkie straty ponosi kraj, który zaniedbuje planowanie przestrzenne i toleruje patologie procesów urbanizacyjnych - pisze przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, członek kapituły Rankingu Samorządów.Polskie reformy podjęte w 1989 roku nie wszędzie przyniosły nam sukces. Oceny tego okresu są dziś zróżnicowane, a jedynym niekwestionowanym dorobkiem III Rzeczypospolitej jest reforma samorządowa. Istnieje jednak obszar odpowiedzialności władz publicznych, zwłaszcza władz lokalnych, w którym reforma ta nie przyniosła sukcesu, w którym ponosimy porażki jako państwo i jako obywatele. Jest to obszar gospodarki przestrzennej[b]Gospodarka przestrzenna w kryzysie[/b]Teza o kryzysie sfery gospodarki przestrzennej w Polsce nie wymaga uzasadnienia. Jest to zgodna opinia środowisk fachowych, potwierdzają to badania instytutów PAN i raporty NIK, decyzje Trybunału Konstytucyj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA