fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracodawca zapłaci za pogorszenie zdrowia podwładnego

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Szef, u którego w firmie panują złe warunki pracy, musi być przygotowany na roszczenia pracowników. Jeśli zatrudnionego dotknie schorzenie, którego nie ma na liście chorób zawodowych, to uzyskanie rekompensaty jest trudniejsze, ale możliwe
Na stanowiskach pracy występują zagrożenia powodujące schorzenia, których próżno szukać na liście chorób zawodowych zawartej w [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166659]rozporządzeniu z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (DzU nr 132, poz. 1115)[/link].Tych zresztą stwierdza się coraz mniej. Powszechnie pracownicy mają do czynienia ze zwiększonym stresem, presją czasu, wydłużeniem godzin pracy, złą organizacją pracy biurowej. Coraz większego znaczenia nabierają choroby parazawodowe, czyli schorzenia o złożonej etiologii, głównie choroby krążenia, psychosomatyczne i bóle kręgosłupa, do których powstania przyczyniają się warunki lub sposób wykonywania pracy.[b]Czy pracownik, którego stan zdrowia pogorszy się w związku z warunkami, w jakich świadczył pracę, al...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA