fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jeśli fiskus wie o zmianie adresu, nie może odrzucić pisma

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Organ podatkowy powinien powtórnie doręczyć decyzję na nowy, zmieniony przez pełnomocnika adres, jeśli zawiadomił on organ podatkowy o zmianie jego adresu
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Gliwicach z 2 grudnia 2008 r. (I SA/Gl 667/08)[/b]Izba skarbowa stwierdziła, że pełnomocnik podatnika wniósł odwołanie od decyzji z uchybieniem terminu. Z postanowieniem tym pełnomocnik się nie zgodził i zaskarżył je do WSA. Twierdził, że zgodnie z art. 12 § 1 pkt 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej. Uważa, że dochował należytej staranności, informując organ o zmianie swojego adresu.Innego zdania była izba skarbowa. Stwierdziła, że o zmianie tej pełnomocnik powiadomił ją zbyt późno. Podkreśliła, że nadanie pisma za pośrednictwem poczty nie oznacza, iż organ podatkowy posiadł wiedzę co do samego pisma jak i co do treści.Mimo tych wyjaśnień WSA uznał skargę pełnomocnika za zasadną. Podkreślił, że zasady dotyczące zmiany miejsca zamieszkania przez stronę w toku post...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA