fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef przyjmie pracownika po długiej chorobie

Choć strony mają swobodę w nawiązaniu stosunku pracy, to czasem przepisy nakazują pracodawcy przyjąć osobę, z którą już raz się pożegnał
Pracodawca może rozwiązać angaż bez wypowiedzenia, w przypadku gdy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż okres wskazany w art. 53 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]k.p.[/link] Powinien jednak w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tej przyczyny (art. 53 § 5 k.p.).[b]Przepis ten gwarantuje więc pracownikowi, który został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia bez swojej winy prawo powrotu do dotychczasowej pracy po odzyskaniu zdolności do pracy. Zatrudniony musi jednak zgłosić zamiar powrotu w odpowiednim czasie.[/b] Uchybienie terminu powoduje wygaśnięcie uprawnienia pracownika.Zgłoszenie zamiaru powrotu do pracy przez byłego pracownika może nastąpić przez każde jego zachowanie, które w sposób dostateczny ujawnia intencje. Wynika to z faktu, że przepis art. 53 § 5 k.p. nie wymaga...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA