fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można zmienić termin rozwiązania angażu

Dopuszczalne jest wprowadzenie przez strony umowy o pracę dłuższego okresu jej wypowiedzenia. Jest to bowiem na ogół korzystne dla pracowników
Normy określające zasady rozwiązywania umów o pracę znacznie ograniczają swobodę stron umowy o pracę i co do zasady mają charakter sztywny, i obowiązują obie strony stosunku pracy. Wynika to z ich celu. Jest nim ochrona uprawnień pracowniczych. Jednakże wprowadzenie dłuższych okresów wypowiedzenia od tych przewidzianych w kodeksie pracy stanowi co do zasady zmianę dobrą dla pracowników. Wskazywał na to także kilkakrotnie [b]Sąd Najwyższy. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na uchwałę SN z 9 listopada 1994 r. (I PZP 46/94)[/b], który stwierdził, że zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia tej umowy przez zakład pracy jest dopuszczalne na podstawie art. 18 § 2 k.p. Podobny pogląd wyraził również [b]Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 października 2003 r. (I PK 416/02)[/b], podnosząc, że zastrzeżenie dla obu stron w umowie o pracę okresu wypowiedzenia dłuższego niż przewidziany w kodeksie pracy, nie jest u...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA