fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Marki Polskie

Duża oferta imprez, coraz trudniejszy wybór

- Udział w imprezie targowej trzeba planować z nawet rocznym, a w przypadku targów międzynarodowych jeszcze dłuższym wyprzedzeniem - mówi Marcin Gębarowski z Katedry Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
[b]Rz: Jak wybrać te targi, które dla firmy okażą się najskuteczniejsze?[/b]
[b]Marcin Gębarowski:[/b] Rzeczywiście już sam wybór imprezy, gdy firma nie ma w tej dziedzinie większych doświadczeń, może sprawić niemałe trudności. Dlatego warto zacząć od zgromadzenia wszelkich dostępnych informacji o targach, które tematycznie mogą zainteresować konkretne przedsiębiorstwo.
[b]Co wśród tych licznych informacji jest dla wystawcy najważniejsze?[/b]
Przy wstępnej selekcji przedsiębiorca powinien się kierować przede wszystkim tematyką targów i zasięgiem ich oddziaływania. Część imprez to wydarzenia lokalne, inne skupiają tylko odbiorców krajowych, są też wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym. Każde targi stwarzają inne możliwości dotarcia do potencjalnych grup odbiorców. Wybierając imprezę, warto zwrócić uwagę na wydatki, związane z udziałem w tym przedsięwzięciu. Koszty uczestnictwa są z reguły wyższe, gdy targi mają charakter międzynarodowy albo odbywają się za granicą. Analizując wydatki, nie można ograniczać się tylko do kosztów wynajmowanej powierzchni wystawienniczej, trzeba pamiętać o nakładach na projekt i wykonanie zabudowy stoiska, zakwaterowanie personelu, podróży, dostawy i ubezpieczenia eksponatów.
[b]Czy istotne są tzw. imprezy towarzyszące, np. seminaria?[/b]
Imprezy towarzyszące umożliwiają uczestnikom zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz wymianę doświadczeń w gronie profesjonalistów. Analiza programu takich spotkań odbywających się na targach to ważny element doboru imprezy – najlepszej z punktu widzenia interesów firmy. Cenne mogą okazać się też konkursy i inne formy współzawodnictwa. Zdobyte w nich dyplomy czy medale przyznane produktom mogą być wykorzystane z powodzeniem w działaniach reklamowych po targach. Oczywiście pod warunkiem, że cieszą się odpowiednim prestiżem i są rozpoznawane przez klientów.
[b]Z jakim wyprzedzeniem trzeba planować udział w imprezie?[/b]
Z dużym, nawet rocznym, a w przypadku targów międzynarodowych jeszcze dłuższym. Czas potrzebny jest na trafny wybór, rezerwację atrakcyjnego miejsca, a także na dobre przygotowanie wystąpienia targowego. Inaczej nawet duże nakłady finansowe na udział w przedsięwzięciu nie przyniosą spodziewanych korzyści.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA