fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wójta kontroluje rada gminy

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Czy rada sołecka lub sołtys może domagać się wglądu do protokołów i innych dokumentów dotyczących gminnych inwestycji lub w inny sposób kontrolować wójta?
[b]Nie[/b] Radzie sołeckiej, która jest organem opiniodawczo-doradczym (wspomagającym sołtysa), nie przysługują żadne uprawnienia do kontrolowania działalności wójta. Jest to kompetencja rady gminy. W zakresie gospodarki finansowej działalność wójta kontroluje również regionalna izba obrachunkowa. Dlatego nie ma on obowiązku udostępnienia radzie sołeckiej do wglądu kosztorysu danej inwestycji. Uprawnienia do kontroli tego obszaru działalności burmistrza ma wyłącznie rada gminy.[i]Podstawa prawna:– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163433]ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA