fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Więcej czasu na zgłoszenie fiskusowi nabycia spadku

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Osoby, które odziedziczą albo dostaną dom, lokal mieszkalny czy działkę po 31 grudnia 2008 r., będą miały pół roku na zgłoszenie tego fiskusowi
Pozostali muszą załatwić formalności w miesiąc, jeśli nie chcą płacić podatku.
Najnowsza nowelizacja [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=174085]ustawy o podatku od spadków i darowizn (DzU z 2008 r. nr 203, poz. 1267)[/link], która zacznie obowiązywać z początkiem 2009 roku, nie rozwiąże problemu wszystkich mających taką nadzieję. A mianowicie tych, którzy po 1 stycznia 2007 r. jako członkowie najbliższej rodziny nabyli rzeczy lub prawa majątkowe na podstawie orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i z różnych względów nie zdążyli zgłosić tego do urzędu skarbowego w wymaganym terminie.
Chodzi o art. 4a ustawy, na podstawie którego małżonek, zstępni (np. dzieci czy wnuki), wstępni (rodzice i dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha mogą nie płacić podatku, jeśli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 – 8 i ust. 2. Przy darowiźnie termin ten liczy się od dnia złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania tej formy – z chwilą złożenia oświadczeń. Przy nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia owe 30 dni liczone jest od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
[b]Od 1 stycznia 2009 r. obowiązujący dziś miesięczny termin na powiadomienie urzędu skarbowego zostanie wydłużony.[/b] Odtąd osoby, które nabędą własność rzeczy lub praw majątkowych w drodze: zapisu, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności czy nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania, będą miały na zgłoszenie tego faktu aż sześć miesięcy. Tyle czasu będą też miały osoby, które taki majątek odziedziczą.
Obejmie to również osoby, które dowiedzą się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie sześciu miesięcy, jeśli zawiadomią o tym naczelnika swojego urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy.
Pamiętać trzeba jednak o jednym: nie wystarczy powiadomić fiskusa po terminie, twierdząc, że dopiero teraz dowiedzieliśmy się o sporządzonej na naszą rzecz darowiźnie czy otrzymanej w spadku nieruchomości. Przepis art. 4a ust. 2 wymaga bowiem uprawdopodobnienia faktu późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Przepis ani słowem nie wspomina jednak o rodzaju dowodu, który podatnik ma przedstawić na potwierdzenie swoich racji. Oznacza to, że istotny z tego względu może być każdy argument, który pozwoli wytłumaczyć nasze spóźnienie – np. wielomiesięczny pobyt za granicą lub w szpitalu.Czas na powiadomienie fiskusa nie został jednak wydłużony dla wszystkich. Zgodnie z art. 2 tej nowelizacji sześciomiesięczny termin będzie stosowany tylko wtedy, gdy obowiązek podatkowy powstał po 31 grudnia 2008 r. W praktyce więc na tym rozwiązaniu skorzystają tylko te osoby, które darowiznę lub spadek dopiero otrzymają. Pozostali muszą załatwić wszystkie formalności w ciągu 30 dni. Jeżeli oczywiście chcą skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA