fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Mazowsze wyemituje pierwsze euroobligacje

Wydatki, inwestycje i zadłużenie województw
Rzeczpospolita
Województwo Mazowieckie wyprzedzi Warszawę. Jako pierwszy samorząd w Polsce jeszcze w tym roku wyemituje obligacje za granicą
– Pierwsza transza papierów o wartości 280 mln zł zostanie wyemitowana do końca roku. Organizator emisji Deutsche Bank zapewnia, że ma inwestorów, którzy są zainteresowani naszymi obligacjami – mówi Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego. To DB gwarantuje powodzenie emisji.
25-letnie obligacje największego i najbogatszego województwa w Polsce będą denominowane w euro i oferowane inwestorom zagranicznym poza Polską. Mazowsze wyprzedzi zatem Warszawę, która przewidywała w tym roku emisję euroobligacji na kwotę nawet 1,1 mld zł, ale ostatecznie plan ten przełożyła na 2009 r. Ze względu m.in. na to, że oczekuje na zgodę ministra finansów na zwolnienie ze specjalnego podatku przy emisji papierów denominowanych – identycznego jak dla emisji Skarbu Państwa. Innym powodem jest kryzys finansowy na świecie. Wcześniej z pomysłu emisji obligacji, ale już na polskim rynku zrezygnował Poznań. Oba miasta w zamian zaciągnęły więcej kredytów z międzynarodowych instytucji.
Mazowsza nie przeraził kryzys finansowy, bo – jak mówi skarbnik – nie mają wyjścia – potrzebują pieniędzy. – Ze względu na kryzys drugą transzę euroobligacji organizowaną przez bank Dexia przenieśliśmy na drugą połowę przyszłego roku. W zamian zaciągnęliśmy kredyt w PKO BP w wysokości 230 mln zł. Spłacimy go, gdy wyemitujemy papiery dłużne – mówi Marek Miesztalski.
Na przyszły rok emisję obligacji o wartości 450 mln zł planuje też inne województwo – kujawsko-pomorskie. Samorząd powoła specjalną spółkę, która się nią zajmie. Na 2009 r. plany związane z papierami dłużnymi ma też województwo pomorskie. Na razie jednak jego przedstawiciele nie chcą mówić o szczegółach. – Nie jest wykluczone, że wyemitujemy obligacje o wartości 100 mln zł – mówi „Rz” także Lech Taracha, skarbnik województwa zachodniopomorskiego. Równocześnie jednak województwo stara się o kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym. – Porównamy obie formy finansowania i podejmiemy decyzje – dodaje.
Dotychczas o wiele częściej papiery dłużne emitowały miasta, gminy czy powiaty niż województwa. Wśród dużych miast w tych roku obligacje wypuściły m.in. Bydgoszcz i Opole.
Pieniądze pozyskane z emisji obligacji samorządy przeznaczają na inwestycje. Mazowsze finansuje w ten sposób (i kredytami) plan inwestycyjny na lata 2007 – 2009, który wynosi 1,1 mld zł. Zakłada on wydatki m.in. na drogi, tabor kolejowy czy szpitale. Emisję z przeznaczeniem na nakłady w służbie zdrowia planuje województwo kujawsko-pomorskie.
W ciągu ostatnich lat wydatki inwestycyjne województw rosną dość istotnie. Są dwu-, a nawet trzykrotnie wyższe niż jeszcze na początku tego wieku. Duże znaczenie miała zamiana w 2004 r. części subwencji i dotacji z budżetu centralnego na udział w podatku CIT dla województw. Ten krok uelastycznił ich finanse i teraz mogą generować oszczędności. Poza tym wzrost gospodarczy z roku na rok podnosił ich dochody, dzięki czemu mogły więcej inwestować. Korzystają także ze środków unijnych.
– Województwa, którym nadaliśmy rating (wielkopolskie, małopolskie i mazowieckie – od red.) dotychczas miały niskie zadłużenie wynikające z emisji obligacji – przyznaje Elżbieta Kamińska, dyrektor w Fitch Polska. I dodaje, że w następnych latach można się spodziewać ich dużych wydatków inwestycyjnych.
W tym roku emisję obligacji na rynku polskim przeprowadziło jedno województwo – opolskie. Niewielką, bo na kwotę 9 mln zł z programu o wartości 44,9 mln zł. W poprzednich latach papiery emitowały m.in. Wielkopolska, Małopolska, Podlasie czy Lubuskie. Wartość ich emisji nie przekroczyła 200 mln zł.
Dla inwestorów obligacje komunalne, podobnie jak papiery skarbowe, to dość bezpieczna lokata. Samorządy mają bowiem zapewnione stabilne dochody.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA