fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy od zadatku trzeba zapłacić VAT

Przedsiębiorca może skorygować VAT, jaki wykazał od otrzymanego zadatku
Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Gdy kontrahent odstępuje od umowy, zatrzymany zadatek pełni rolę odszkodowania. Nie jest więc opodatkowany. Jeśli przedsiębiorca wykazał wcześniej podatek od zadatku, może go skorygować
Zadatek może pełnić funkcję zaliczki na poczet wynagrodzenia za przyszłe dostawy towarów lub usługi oraz zabezpieczać wykonanie kontraktu. Od standardowej przedpłaty czy zaliczki, które są zwracane w przypadku rezygnacji z wykonania umowy przez jedną ze stron, zadatek różni się tym, że gdy do realizacji umowy nie dojdzie z powodów leżących po stronie nabywcy, sprzedawca go zatrzymuje. Natomiast jeżeli to dostawca zrezygnował z wykonania umowy, niedoszłemu nabywcy należy się kwota zadatku w podwójnej wysokości.Skutki zatrzymania zadatku budziły – na gruncie ustawy o VAT – wątpliwości przedsiębiorców. Kontrowersje dotyczyły np. odpowiedniego sposobu traktowania zadatku na potrzeby rozliczeń VAT, a więc czy zatrzymany zadatek stanowi część wynagrodzenia za wyświadczoną w pewnym stopniu usługę i podlega w związku z tym opodatkowaniu czy ma charakter odszkodowawczy i jako taki pozostaje poza zakresem ustawy o VAT.[srodtytul]Rozstrzygnięcie Trybunału[/srodtytu...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA