Zapłać załodze za szkolenie bhp zorganizowane poza czasem pracy

Czy możemy zorganizować szkolenie z zakresu bhp poza normalnymi godzinami pracy? Czy wówczas należy pracownikom zapłacić wynagrodzenie za czas szkolenia, skoro zgodnie z prawem kurs taki powinien odbyć się w ramach czasu pracy?
W tej sytuacji szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy potraktować jako normalny czas pracy pracowników uczestniczących w zajęciach i wypłacić im za nie należne wynagrodzenie.Pracodawca musi zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Taki obowiązek nakłada na niego art. 2373 k.p. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane, gdy podwładny podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę.Przepis ten mówi także, że szkolenia takie odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Jeśli szef nie może zorganizować kursu bhp w normalnych godzinach pracy, to czas spędzony przez załogę na takim szkoleniu poza tymi godzinami należy uznać za czas pracy z prawem do wynagrodzenia.Autor jest legislatorem w biurze Senatu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL