Starający się o wsparcie musi ujawnić zarobki żony

Możemy żądać od pracownika ubiegającego się o pomoc socjalną podania dochodu na członka jego rodziny oraz dokumentów to potwierdzających, pod warunkiem że wymóg taki wynika z regulaminu funduszu
[b] Regulamin socjalny przewiduje, że pracownicy mogą się starać o dopłaty do zorganizowanych na własną rękę tzw. wczasów pod gruszą. Zainteresowani muszą jednak w tym celu przedstawić dochód, jaki przypada na jednego członka rodziny. Czy możemy żądać czegoś takiego? Zatrudniony musi wtedy zliczyć swoje dochody i małżonka i podzielić je np. na trzy osoby, jeśli mają dziecko. A gdzie tu tajemnica zarobków małżonka?[/b]Ulgowe usługi lub świadczenia oraz dopłaty z funduszu socjalnego i ich wysokość przyznajemy według kryteriów socjalnych, tj. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Wynika tak z art. 8 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74017]ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)[/link].Ustawa nie wskazuje przy tym, jak zainteresowany ma udokumentować spełnienie tych warunków. Tę kwestię ustawo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL