Czy przy aporcie oddajemy podatek naliczony

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli firma zmienia przeznaczenie majątku i zostaje on wykorzystany do czynności zwolnionych z VAT, powinna zrobić korektę wcześniej odliczonego podatku
To wniosek z wyroku WSA w Warszawie z 5 września 2008 r. (III SA/Wa 1274/08).Spółka nabyła prawo do użytkowania wieczystego gruntu i własność znajdujących się na nim budynków i budowli. Ponieważ zmieniło się przeznaczenie tych składników w związku z dokonaniem czynności zwolnionej z VAT w postaci wniesienia ich aportem do przedsiębiorstwa, spółka zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego, czy ma obowiązek korekty podatku naliczonego. Zdaniem spółki taki obowiązek nie powstaje, ponieważ nie wynika to z art. 91 ustawy o VAT. W ocenie spółki obowiązek istnieje w stosunku do środków trwałych, a spółka nie traktowała majątku, którego dotyczy zapytanie, jako środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.W odpowiedzi organ podatkowy stwierdził, że z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT wynika obowiązek korekty przy zmianie przeznaczenia majątku firmy.WSA przyznał rację fiskusowi. Zdaniem sądu prawidłowa jest wykładnia, zgodnie z którą z art. 91 ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL