Akty prawne

Obowiązują od 22 września 2008

- zmienione 9 września rozporządzenie ministra infrastruktury na temat opłaty za postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do tytułowych zawodów oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (DzU nr 163, poz. 1018)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL