fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

e-faktura pozwala odliczyć ulgę na Internet

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Ministerstwo Finansów potwierdza, że faktura elektroniczna, której autentyczność poświadcza bezpieczny podpis, jest podstawą do odliczenia wydatków na Internet. Co innego słyszą jednak abonenci dzwoniący na podatkową infolinię
Od kilku miesięcy Telekomunikacja Polska SA proponuje swoim klientom korzystanie z tzw. faktur elektronicznych. Abonenci, którzy się zgodzą i podpiszą stosowne oświadczenie, dostają zamiast papierowych wyłącznie faktury elektroniczne przesyłane na wskazany przez nich e-mail. Ci, którzy już dziś myślą o odliczeniu wydatków na dostęp do sieci – w rozliczeniu PIT za 2008 r. – są zaniepokojeni, bo nie wiedzą, czy aby na pewno forma rozliczeń między nimi a operatorem telekomunikacyjnym pozwoli na skorzystanie z ulgi (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wszystko za sprawą informacji, jakie uzyskują na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej.
– Od pewnego czasu dostaję sygnały od zaniepokojonych konsumentów, którzy korzystają z neostrady albo innej formy dostępu do sieci. W zeznaniu rocznym chcieliby skorzystać z ulgi na Internet, ale obawiają się, że urząd skarbowy może to zakwestionować – mówi Michał Marszałek, rzecznik konsumentów w Krakowie. – Chcąc sprawdzić zasadność ich obaw, zadzwoniłem na błękitną linię TP SA, gdzie zapewniono mnie, że taka wydrukowana lub dostarczona na nośniku elektronicznym faktura wraz z kopiami przelewów stanowi wystarczający dowód wydatków na Internet, które uprawniają do skorzystania z ulgi. Potem zadzwoniłem na infolinię KIP, gdzie pani poinformowała mnie, że taka faktura nie jest fakturą elektroniczną i nie stanowi dowodu poczynionych wydatków – opowiada Michał Marszałek. Informacje krakowskiego rzecznika konsumentów potwierdził w rozmowie z „Rz” Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy TP SA. Jak powiedział, wystawiane przez firmę faktury elektroniczne upoważniają do skorzystania z ulgi, bo spełniają wszystkie określone prawem wymogi. – Mamy interpretację Ministerstwa Finansów, która to potwierdza – zapewnił Wojciech Jabczyński. Z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika może on odliczyć od dochodu rocznie nie więcej niż 760 zł. Wysokość wydatków musi być jednak udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT). Zgodnie zaś z § 4 rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (DzU nr 133, poz. 1119) mogą być one wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane np. bezpiecznym podpisem elektronicznym. Chodzi o podpis w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o podpisie elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Inną możliwością jest zapewnienie autentyczności pochodzenia faktur i integralności ich treści poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. W odpowiedzi dla „Rz” Ministerstwo Finansów zwraca też uwagę na § 3 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji tej formy wystawiania i przesyłania faktur. „Jeżeli TP SA wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, to są to faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Należy jednocześnie zaznaczyć, że odbiorca takich faktur jest obowiązany, zgodnie z § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia, do przechowywania faktur w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania” – czytamy. Należy tylko ubolewać, że pracownicy infolinii podatkowej tego nie wiedzą. Niestety, nie jest to pierwszy i jedyny taki przypadek, kiedy to osoby dzwoniące na numer Krajowej Informacji Podatkowej zostają wprowadzone w błąd przez niekompetentnych urzędników, którzy udzielają odpowiedzi bez wymaganej znajomości tematu. To stawia pod znakiem zapytania sens istnienia takiej instytucji – w dobie właśnie Internetu. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby faktura elektroniczna wystawiona zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług oraz spełniająca wymagania rozporządzenia ministra finansów w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej nie miała być podstawą do odliczenia wydatków na Internet. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet (w miejscu jego zamieszkania) została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. masz pytanie, wyślij e-mail do autorki g.lesniak@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA